Sådan kan du arbejde med brudfliser

Anlæg | Kategori


 

Som sagt afspejler prisen af brudfliser at de er et brugbart restprodukt, hvor spildet af materialer kan benyttes og genanvendes til unikke flader fyldt med personlighed. Det der spares på materialer går dog typisk til i tid i anlægsfasen. Laver man nemlig belægning i brudfliser skal hver unikke sten udvælges og rettes til så de passer sammen i en helhed. Og hvilket arbejde der skal gøres afhænger af hvilket visuelt udtryk man ønsker fladen skal have.

Der er som udgangspunkt to fremgangsmåder at lave en sammenhængende flade med brudfliser på – og den visuelle forskel på de to er fugernes udformning. De to fremgangsmåder kan begge bruges både til mure og til belægningsflader lige meget om det skal være stier eller en stor terrasse.

Stenene tilpasses hinanden

Ønsker man smalle fuger i sin flade, lader man brudfliserne overlappe hinanden. Næst markerer man på begge sten hvor der skal skæres f.eks. med kridt. Derefter tilskære man alle stenene, så de passer til hinanden. Fugerne bliver på denne måde ensartet i bredden, men danner samtidig et varieret mønster gennem belægningen.

OBS! Når man skære i vores sandsten bør man bruge værktøj der kan klare granit, da vores indiske sten er meget stærke.

TIPS! skær stenene halvejs igennem fra bagsiden og knæk stenene det sidste stykke. Man kan gå stenene efter med hammer og mejsel for at give kanten det håndhuggede udtryk.

 

Det mere tilfældige udtryk

Ønsker man at lade brudflisernes forskellighed dominere vil man typisk få en meget bred fuge. Og så lægger arbejdet i at få flisernes sider til at passe nogenlunde og slå de fliser til der ikke er knækket nok i forvejen. Belægningens brede fuger vil ofte også varierer en del – det er her grønne fuger er oplagte.

 

 

TIPS! Ønsker man grønne fuger er planter som trædebregner eller stjernemos gode bud.

 

De professionelles rettesnor

Normer for anlægsgartnerarbejde skriver følgende om lægning af brudfliser:

“Brudfliser lægges i et tilhugget mønster. Efter traditionel skik er mønstret polygonalt med lige sider  i det ingen flise er under 400 cm2. Man undgår spidse vinker, gennemgående fuger, parallelle sider, fugekryds og spids mod spids.

Det er muligt at lægge fliserne i andre mønstre , f.eks. med buede sider.

FOTO: Det traditionelle brudflisemønster er et polygonalt mønster hvor materialets krav om tilhugning udnyttes til et mønster, man ikke opnår med andre materialer.”

 

Vores frasorterede fliser, lever ikke op til standartvarernes form, men er ikke nødvendigvis særligt meget fra. Er hjørnet gået af en soldaterflise vil den typisk ende som brudflise. Derfor kan vores brudfliser til tider ligne almindelige fliser. Der vil derfor ofte ligge noget arbejde i at få flisernes form rettet til så de passer det traditionelle polygonale mønster.

TIP! Skulle vi ikke have nok brudfliser i de farver og mængder du skal bruge kan en løsning være at købe chelseamønsteret i stedet og selv slå det til. Nogle anlægsgartnere vil foretrække dette, da de hermed kan undgå en del sorteringsarbejde – det er jo altid nemmere at lægge puslespil med brikker fra det samme puslespil i stedet for at man skal forskellige spil brikker til at passe sammen.

 

Brud som mur

Bruddene der er forskellige i tykkelsen, er velegnede til at mure sammen eller de kan lægges (klæbes) oven på hinanden og på den måde bygges op til havemure, her er kombinations mulighederne uendelige og man kan få lige det udtryk man har lyst til, det ligner de tørmure man ser i udlandet. Se mange billeder af spændende havemure og støttemure af natursten, samt højbede og plantekummer af natursten.

En hel anderledes måde at lave vægge på er at fylde sandstenene ind i gabioner, det er ret hurtigt at stable brudfliserne i gabionen.

 

Har du fået mod på en terrasse med personlighed så kontakt os endelig på tlf. 5780 1022 eller mail kontakt@sandstone.dk for at høre til vores lagerstatus i brudfliser, så ser vi hvad vi kan gøre for dig.