En kalkstens tilblivelse

Firmanyt | Kategori


Ligesom sandsten er kalksten den type sten, som vi kalder en sedimentær bjergart.

Bjergart er den faglige term for sten og dækker over de faste materialer på jorden, der er lavet af mineraler. Det er i princippet alt fra bordsalt til granit.

De sedimentære bjergarter er dem, der er dannet af partikler, der transporteres af vind, vand eller is og aflejres et sted på jordens overflade. Det kan være på havets bund, i floder og i ørkener. De fleste sedimentære bjergarter aflejres i områderne, hvor store vandbassiner, som have og søer, møder landområder.

I modsætning til kvartssand, som er et forvitringsprodukt fra landområderne og som man kan læse om hér, er kalkaflejringer lidt anderledes.

Kalk, som i sidste ende bliver en kalksten, gennemgår samme processer som sandsten gennem aflejring, begravelse og cementering, men kan opstå på lidt forskellige måder.

 

Kalksten af dyreskeletter

Det meste foregår ved enten kemisk udfældning af kalk, der er opløst i vand i søer og have eller ved aflejring af skalfragmenter fra skalbærende dyr, hvis skaller er lavet af kalk. Det kan være muslinger og koraller, søpindsvin og andre dyr men også algelignende mikroorganismer, der lever i vandet. De synker til bunds, når de dør, hvor deres skaller så bliver aflejret og med tiden danner kilometer-tykke lag af kalksten, som vi ser blandt andet i Møns Klint herhjemme i Danmark.

Det lækre lyse sand, der også skaber den flotte turkise farve i de tropiske have er som regel et produkt af omkringliggende koralrev. Hvor kvartssand bliver transporteret fra landområderne til kysten via åer og floder, bliver kalksand transporteret mod kysten af havets strømme og bølger. Under transporten bliver fragmenterne slået i mindre og mindre stykker. Tættest ved revet vil fragmenterne være størst og meget skarpkantede, hvor man på stranden finder små, afrundede skaller, som man kan lade sine solbrune tæer synke ned i.

 

Kalksten uden dyreskeletter

Vand kan indeholde en del forskellige mineraler. De er opløst i vandet indtil en hvis koncentration, hvor vandet så ikke kan indeholde mere af det givne mineral. Det kan være jern, calcium og kalium. Når f.eks. calcium udfældes, går det i forbindelse med karbonat, som også findes i vandet og bundfældes som kalciumkarbonat (CaCO3). Det kalder vi populært kalk eller kalksten. Det er noget ultra-finkornet slam, som lag for lag langsomt opbygges på havbunden.

De kalksten, der er opbygget af skaller og skeletter fra organismer kan vi godt regne med er yngre end ca. 500 millioner år, som er tiden siden den Kambriske Eksplosion, da de første skalbærende organismer opstod.

De kemisk udfældede kalksten kan være meget ældre. De kalksten der forhandles hos Sandstone Natursten er omkring 700 millioner år gamle og aflejret i et lille hav i det nuværende Indien.

Kalksten cementeres og begraves over millioner år, på samme vilkår som sandsten. Undervejs har kalk dog en tilbøjelighed til at gå i opløsning lidt lettere end kvartssand. Derfor er originale strukturer som skelet-og skalformer nogle gange helt forsvundet og kalkstenen fremstår helt homogen. –Bliver en sådan kalksten udsat for tilpas højt tryk bliver det til marmor. Kalkstenene hos Sandstone Natursten har været meget hårdt presset sammen men er trods alt ikke blevet til marmor.

Se mere om vores Kalkbundne sandsten på følgende links: Limestone Champagne, Limestone Cathedral, Limestone Black og Limestone Rust.