Grøn Mahogni

Geologisk Sidespor | Kategori


 

Mahogni sandsten er en mørk, meget finkornet sandsten. Den består af kvarts, alkalifeldspat og mørke mineraler, som med god sandsynlighed blev aflejret som strandsand for omkring 700 millioner år siden. Stenens varme og mørke farvespil skyldes dels røde og mørke jernoxider og den lyserøde feldspat, imens de lilla nuancer skyldes mangan.

Selvom den massive sandsten er relativt homogen og er opbygget af cm-tykke, horisontale lag, forekommer der variationer, når man bevæger sig både langs med lagene dybere ind i stenbruddet og opad igennem lagserien.

Et fænomen vi støder på for tiden er de millimeter tynde lerlag, der kommer til syne på brudfladerne, der hvor stenen naturligt kløves lettest. Lerlagene er dannet under diagenesen, altså processen, hvor stenen sammenkittes og presses sammen, hvor noget af den originale feldspat bliver omdannet til grønne, glitrende lermineraler ved omkring 1 – 2 kilometers dybde i jordskorpen. – En dybde sandstenen når ned til, når den med tiden begraves af nyere sedimenter.

 

 

De grønne lerlag er bløde i teksturen og komplimenterer smukt de ellers brun-røde nuancer i den massive sten.