Hvorfor patinerer Black Limestone?

Geologisk Sidespor | Kategori


Når man vælger Black Limestone har man mulighed for at give stenene en dybde imprægnering, der holder stenene sort eller at lade stenene patinere grå.

Ofte bliver vi spurgt hvorfor Limestone stenene ændrer farve, når de andre ikke gør det.

Her kommer geologens forklaring: Black Limestone er en kalksten, hvis sorte farve skyldes et højt indhold af organisk materiale.

Ligesom alle andre typer kalksten er Black Limestone følsom overfor sollys og syreholdig regn, som jo beriger os hér på de nordeuropæiske egne.

Den afsyrende forvitring består i en meget simpel reaktion, hvor calciumkarbonat (hovedsubstansen i kalkstenen) reagerer med syre og producerer den hvide udfældning af calciumklorid, CO2 og vand. Den hvide calciumklorid bliver hængende i overfladen af stenen som en hvid, slørlignende belægning efter regnvandet et fordampet.

Den sorte sten vil altså efter et stykke tid, naturligt patinere, da den reagerer på samme vilkår som lyse kalksten, men det ses altså tydeligere da stenen er mørk. Patineringen er dog kun kosmetisk og har ikke indflydelse på stenens egenskaber som belægningssten.

Kristine, geolog hos Sandstone.dk