Indiens sandsten – Et kontinents rejse

Geologisk Sidespor | Kategori


 

Sandstenene fra Indien er produktet af en 1 milliard år lang rejse involverende skabelsen af et sedimentært bassin, bjergkædedannelse, opbrydningen af et superkontinent og sammenstødet mellem to kontinenter. I løbet af denne række af begivenheder blev sandet, der i dag udgør sandstenene, aflejret, begravet, sammenpresset og cementeret.

 

For 1 milliard år siden hang Jordens landmasser sammen i det, der var superkontinentet Rodinia.

Det, dér senere skulle blive Indien hang sammen med det, der henholdsvis skulle blive Antarktis, Australien og det sydvestlige Afrika.

I det nordindiske område lå Delhi-bjergkæden som var opstået ved en tidligere kollision mellem to landmasser for ca. 1,6 milliarder år siden. Hertil var det, der hedder et forlandsbassin også blevet dannet. Forlandsbassiner er en form for sedimentært bassin, som opstår når vægten fra en fortykket jordskorpe trykker jordskorpen nedad, og dermed skaber en lavning.

Bassinet lå inde på landmassen med bjergkæden udstrækt nord for sig fra øst til vest. Dette forlandsbassin hedder Vindhyan-bassinet og dækker 104.000 m2.

Forlandsbassinet var oversvømmet af et lavvandet hav, hvor erosionsprodukter fra Delhi-bjergene og det øvrige opland blev aflejret i løbet af de næste mange millioner år og som skulle blive de flotte indiske sandsten, der forhandles hos Sandstone Natursten.

Aflejringen af sand foregik fra 1.6 milliarder år indtil omkring opbrydningen af superkontinentet Rodinia for ca. 600 millioner år siden.

Superkontinenter er skrøbelige på grund af de konstante tektoniske kræfter, der trækker i alle retninger og ved Rodinias opbrud rev en landmasse inkluderende det senere subkontinent Indien og Vindhyan-bassinet sig løs og begyndte sin rejse sydvestover.

Efter 100 millioner år, for 500 millioner år siden sad landmasserne igen sammen i superkontinentet Pangæa. Vindhyan-bassinet befandt sig inde på midten af landmassen som et intrakontinentalt bassin, hvor sandstenene langsomt blev presset sammen og cementeret.

For ca. 300 millioner år siden gik Pangæa fra hinanden og det egentlige indiske subkontinent begyndte sin rejse nord på, hvor det til sidst, for omkring 40-50 millioner år siden stødte sammen med Asien i dén kollision, der skabte Himalayabjergene.

I forbindelse med denne begivenhed blev Vindhyan bassinet forstyrret og bærer i dag præg af store forkastninger og deformationer. Hele bassinet er faktisk blev foldet, så alle sandstenslagene er deformeret i en stor bue nedad.

Opløftet af de omkringliggende landmasser i forbindelse med kollisionen mellem Indien og Asien sørgede for, at også de millioner år gamle sandsten blev løftet yderligere op.

Efter millioner af år undervejs og millioner af år i undergrunden er sandstenene til sidst blevet opløftet til jordoverfladen i Indien, hvor de i dag bliver brudt i store stenbrud og eksporteret til hele Verden.