Om Black Limestone naturstenen

Geologisk Sidespor | Kategori


Black Limestone – oprindelse og dannelse

For mellem 1200 og 600 millioner år siden var det østlige Indien dækket af et hav. I det hav blev der, over millioner af år, aflejret sand, ler og karbonater i takt med havniveau-fald og havniveau-stigninger. Aflejringen af Black Limestone skete ved kemisk udfældning af kalk i en periode, hvor havet nåede sin maksimale dybde og hvor miljøet på havbunden var iltfattigt. De iltfattige forhold bevirkede at bundfældet, organisk materiale, der blandede sig med kalken, blev bevaret, og kalkstenens fik dermed sin sorte farve.

Black Limestone’s massive udtryk skyldes dens ekstremt finkornede tekstur og høje grad af både kompaktering og cementering, som skete i løbet af de mange millioner år efter aflejringen, hvor stenen også blev begravet.

Fattigmandsguld

Typisk for iltfattige miljøer er også forekomsten af pyrit (også kendt som fattigmandsguld), som man kan være heldig at finde på brudflader og lagdelingsflader i Black Limestone. Pyrit udfældes kemisk når jern –og svovlholdigt vand cirkulerer i stenen og ses ofte som glimrende årer og ansamlinger i den ellers sorte sten.

Skrevet af Kristine, Geolog hos Sandstone.dk