Om Dark Sandstone naturstenen

Geologisk Sidespor | Kategori


 

Som én af de mere massive sandstenstyper hos Sandstone er Dark yderst sammenkittet og relativt finkornet, men dog mere grovkornet end de lignende sandsten i farverne Olive, Mahogni og Grey.

Sandstenen blev aflejret i et kystnært, marint miljø i det nordlige Indien for omkring 1.100 millioner år siden, da området var en del af superkontinentet Rodinia. Periodevise ændringer i havstrømninger og bølgeenergi påvirkede aflejringsmiljøet, og i den mørke sandsten kommer det til udtryk som vekslende strukturer af hovedsageligt horisontale, millimeter-tykke lag og store flotte skrålejringer.

Da sandstenen blev aflejret bestod den hovedsageligt af kvartskorn og en mindre portion mørke mineraler, men flere processer i forbindelse med den efterfølgende begravelse af sandstenen har resulteret i en sten, hvis farve og tekstur er domineret af dels sammenpresning men mest af alt af de sammenkittende mørke jernoxider.

De mørke jernoxider er blevet ført igennem stenen med porevand og har udfældet sig først i hulrum og på lagflader og langsomt sammenkittet sandstenen i sådan grad, at den er farvet næsten helt mørkebrun.

De originale aflejringsstrukturer er bevaret og bliver decideret fremhævet af de mørke oxidudfældninger. Deraf har Dark fået sit nålestribede look.

Udover den mørke farve bærer Dark også præg af flere efterfølgende faser af iltning af jernindholdet, som kan ses som rustbrune og okkergule farvespil i lagdelinger og på brudflader.

 

På Dark kan man også meget sjældent være heldig at finde de flotte plantefossil-lignende udfældninger af mangandioxid.