Permeable befæstelser

Anlæg | Kategori


slidte rumlede brosten natursten sandsten Sandstone

Èn af de typiske årsager til sætninger af belægninger er nok vand i bærelaget. Man ser det ofte som de såkaldte kørespor i indkørsler. Ved vand i bærelaget, som typisk består af stabilt grus, er der risiko for frosthævninger og for at materialerne flytter sig rundt i bærelaget og svækker dette.

Der er flere løsninger på at lave permeable belægninger, man kan bygge bunden op af skærver eller man kan bruge drænstabil, dvs permeabelt stabilt grus.

 

På billedet ses sandsten brosten lagt på og fuget med skærver.