BREDGADE, KOLIND

Da Kolind I Syddjurs Kommune skulle igennem en byfornyelse blev der arbejdet ud fra temaer om bymiljø, trafik, kultur og sociale forhold, hvor borgerne blev sat i centrum. Kolinds hovedstrøg, Bredgade har gennemgået en række tiltag der giver bedre muligheder for fodgængere og parkering ved butikkerne i Kolind midtby.

Den niveaufri belægning i Bredgade er belagt med Sandstones levende Olive Sandstone med en visuel kontrast af den rene Black Limestone som bånd. Gade belægningen er lavet med alt fra chaussésten, 60×30 fliser, kørebane brosten og kantsten for at adskille udseendet af fortovet fra kørebanen gennem de forskellige stenstørrelser.