• natursten sandsten Sandstone udstilling permeabel belægning LAR
  • slidte rumlede brosten natursten sandsten Sandstone
  • slidte rumlede brosten natursten sandsten Sandstone
  • slidte rumlede brosten natursten sandsten Sandstone LAR permeabel belægning
  • LAR permeabel belægning skærvefuge drænstabil natursten sandsten
  • Sandstone udstillingshaver natursten slidte rumlede brosten sti

PERMEABLE LØSNINGER

Det er meget relevant at overveje at lave permeable belægninger hvor det er muligt som terrasser, stier eller kørearealer.

Det er belægninger hvor regnvandet trænger ned gennem fugerne og forsvinder ned gennem bærelaget under belægningerne til grundvandet.

Der er generelt problemer med under dimensionerede kloak ledninger og nedbørintensiteten forventes at stige med flere og kraftigere skybrud til følge. Vi får mere regn om vinteren og mindre om sommeren. Om sommeren får vi både flere tørkeperioder og kraftigere regnskyl, så det giver god mening at holde nedbøren på sin egen grund og lede den ned så hurtigt som muligt.

Sandstenene er meget velegnede til at lave permeable belægninger, da de har håndhuggede sider og ser godt ud med brede fuger.

Vandet kan også ledes rundt i haven via vandrender til vandresoire.

Vil du se mere – så gå tilbage til UDVALG her.