HELLERUP STRANDPARK

Gentofte Kommune renoverede i sommeren 2018 Rosenhaven i Hellerup Strandpark i anledning af 100 året for grundlæggelsen af haven. Rosenhaven åbnede oprindeligt i 1918 og er anlagt af G.N. Brandt i samarbejde med arkitekt Edvard Thomsen.

Som en del af forskønnelsen plantede man nye roser, udskiftede enkelte dele af belægningen og opsatte nye bænke, så det blev muligt at sidde og nyde haveanlægget. Udskiftningen af dele af belægningen medførte en farvemæssig udfordring da farveblandingerne har ændret sig gennem de sidste 100 år. Udfordringen blev dog løst i samarbejde mellem Sandstone, Foreningen for Rosenhaven, landskabsarkitekt Jane Schul og fra Gentofte Kommune, landskabsarkitekt, Steen Himmer. Der blev fundet frem til et specialmix af flere af Sandstones farver, så farvenuancerne kunne matche den oprindelige belægning. Desuden blev fliserne specialskåret med håndhuggede kanter, kløvet overflade og i samme størrelse som de eksisterende.

Imidlertid har Rosenhaven i 2019 fået udskiftet den øvrige del af belægningen med sandsten i samme farvesammensætning som den del, der blev lagt i 2018, også denne gang med sandsten fra Sandstone.