SILDEBEN- / VINKEL MØNSTER

Sildebensmønster og vinkelmønster er egentlig det samme, forskellen er retningen på belægningen. Løber der en sti i vinkelmønster fra indkørslen til hoveddøren vil stenene være placeret så længden af stenene rettes op mod hoveddøren og på den måde skabe et finmasket mønster der meget diskret leder en op til døren. Vælger man derimod at vinkle læggemønsteret 90 grader så spidsen hvor de to sten mødes centreres på stien, ligger stenene i sildeben. Denne simple forskel har en markant visuel forskel. Sildebensmønstret opfattes nemt som pile der peger i den ønskede gangretning på stien, mens vinkelmønstret skaber fokus på kompleksiteten i det enkle mønster. Begge mønstre er blevet til klassiske designs der passer ind både i indkørslen og som fortsættelse af sildebensparketgulvet i stuen ud på den nye terrasse.

En ting man skal være opmærksom på, er at retningen og materialet man bruger på belægningen påvirker bl.a. mængden af tilskæringer, som igen påvirker mængden af arbejde man kan forvente der kommer af dette mønster. Ligges f.eks. de lange klinker i vinkelmønster på et område der går op med stenens modulmål kan man spare tid på tilskæringer ved belægningens kant. Mens man kan helt undgå tilskæringer ved at bruge brosten med chaussésten i kanten, men får her i stedet en lidt længere arbejdsgang da disse skal sættes i stedet for lægges.

 

Vil du se vinkelmønsteret som del af et helstøbt projekt? Så se disse private referencer; Gårdsplads i sildeben og patricervillaen.