Yellow brick road, CPH’ 22

Sandstones egen Tove Hede har sammen med havearkitekt Karen Dahl designet en ud af de otte showhaver på Cph Garden 2022. Haven blev udført i samarbejde med de to anlægsgartnerfirmaer Hesselkilde anlæg og Engell anlægsgartner. Den blev præmieret i løbet af udstillingsdagene med både guld for showhaven, en tredjeplads i publikumsprisen og den eftertragtede ‘best in show’ pris.

Temaet for showhaven – ‘The yellow brick road’ er valgt for at få friheden til at lege med plantesammensætningen, så den i højere grad kunne blive eventyrlig frem for virkelighedstro. Der blev leget med løvfarver og farvesammensætning af planter og sten. Og ‘The Wizard of Oz’ karakterne var placeret langs forløbet i haven for at give incitament til at undersøge hver en krog af det spændende og foranderlige landskab.

Vores fortolkning af The yellow brick road er blevet til ’Livets vej’. Både i valg af design, belægning og beplantning er der tænkt på vejen gennem livet. Dette ses f.eks. i spillet mellem belægningstyperne. De pæne rektangulære fliser, der repræsenterer den planlagte enkle vej gennem livet, som afbrydes af de store rustikke klippeblokke. Vandet løb over de grove blokke og for at symbolisere et rensende element på vejen. Vandet fungerer også som et livgivende element, der giver plads til et rigt, varieret dyreliv i haven. Beplantningen er valgt ud fra sin karakter og visuelle fremtoning og leger med variationen mellem mørke og lys. Der er både de dystre, usle planter og de farverige og lette. Planterne fortæller om både de gode og festlige tider i livet, hvor man er dullet helt op, og de tunge og hårde tider, hvor det kan være svært at holde sig oprejst. Vi valgte at lave en have, der er noget ud over det sædvanlige for også at skubbe til publikums forståelse af en have. For at vise, at et afgrænset område kan meget mere end den traditionelle, konservative forståelse af en have. Tør man tænke stort, kan man få livets vej i sin baghave.

Belægningen bestod af en blanding af Sahara Sandstone og Obernkirchener Sandsten, hovedsageligt pga. disse stentypers farvespil i de lyse gyldne toner. Især de store rustikke klippeblokke var toneangivne for også plantesammensætningen på standen. I plantesammensætningen var der, som tidligere nævnt, et stort fokus på at vise livets gang gennem beplantningen. Her var derfor fokus på både at have gamle krogede planter, blomster i fuld flor og alt derimellem. Nogle af de skønne planter var til låns og er derfor vendt tilbage til deres planteskoler, resten er kommet til sandstones 3.000 m2 udstillingshave hvor de har fundet nye eventyrlige omgivelser at være en del af.