Salt eller grus på fliserne om vinteren?

Pleje | Kategori


I vinterperioden kæmper mange med at fjerne sne, man har nemlig pligt til at fjerne sne og is fra sit fortov, indkørsel, havegang og trapper op til huset. Hvis man bor du på en privat fællesvej eller en privat vej, skal man i samarbejde med de øvrige grundejere også rydde den.

Der er 2 måder at gøre arealerne sikre at færdes på, enten ved at salte eller ved at gruse. Nogle belægninger tåler ikke saltning fx. tåler naturstenen travertin ikke salt og betonsten får nedbrudt overfladen ved saltning. Har du sandsten fra Sandstone er der ingen problemer, du kan strø grus ud på fliserne eller du kan bruge vejsalt – vælg her hvilken metode der passer dig bedst.

Fordele og ulemper ved salt og grus

Salt kan ikke smelte større mængder sne, derfor skal der først ryddes sne og derefter saltes, hvis der er behov for det. Når du spreder vejsaltet, opløses natriumkloriden i saltet og lægger sig som en tynd saltlage på vejens overflade. Hvor rent vand fryser til is ved 0 grader, fryser saltlagen først, når temperaturen falder til mellem minus 6 og minus 8 grader, på den måde undgår du den glatte is.

Salt generer hundepoter og får cykler, biler og jernlåger til at ruste, og det er livsfarligt for planterne, så man skal passe meget på, når det bruges. Planterne får svideskader, hvis de rammes af saltet, når man spreder det, og hvis smeltet vand med højt saltindhold løber ud på planternes rødder, er der stor risiko for at planterne ikke gror godt eller måske dør i løbet af foråret da saltet hindrer planternes vandoptagelse.  

Grus smelter ikke isen, som vejsaltet gør, men lægger sig som et skridsikkert lag oven på sneen eller isen og skader hverken dyr eller planter. Hvis man besøger Norge eller Sverige om vinteren ser man at de lever helt anderledes med sneen, end vi gør, her forventer man ikke at sneen skal fjernes med salt. Man færdes efter forholdene og gruser, når det er nødvendigt. og risikerer ikke alle følgeskaderne. Når vinteren er slut fejes og skylles alle belægninger fri for grus.