Sandstens forskellige farver – Et spørgsmål om mineralkomposition

Geologisk Sidespor | Kategori


 

En sandsten består, som tidligere nævnt, af sandkorn, som er blevet transporteret og aflejret.

Afhængig af den mineralske sammensætningen af dén kildebjergart i oplandet, som sandet stammer fra, vil den mineralske sammensætning af erosionsmaterialet, og i sidste ende det aflejrede sand, variere og have betydning for farven på den endelige sandsten.

Måske er det en god idé at starte med at definere, hvad et mineral er. Et mineral er en krystallisk opbygning af et eller flere forskellige grundstoffer. Det vil sige, at hele den faste jordskorpe er opbygget af mineraler og at is, altså vand i fast form, faktisk også er et mineral. Det vi populært kalder en sten, som på fagsprog kaldes en bjergart, er opbygget af et eller flere mineraler. Granit f.eks., er opbygget af mineralerne kvarts, feldspat og biotit.

Det mest udbredte mineral i strandsand er kvarts. Dels er det det mest udbredte mineral i kontinentalskorpen, som mange steder er opbygget af granit, men det er også ét af de hårdeste mineraler på jorden og dermed det mineral, der overlever den typisk lange og barske transport ned mod de sedimentære bassiner.

Sandsten kan, som bekendt, have mange forskellige farver og udover at hænge sammen med de cementerende mineraler som jernoxid, der jo farver rødt, hænger det også direkte sammen med den originale mineralsammensætning.

Hvis det sand, der udgør sandstenen stammer fra et opland af granit, vil sandstenen være udgjort af et forhold mellem de granitiske mineraler, kvarts, alkalifeldspat og biotit.

Kvarts er et lyst, hvidligt mineral og vil generelt dominere sandstenens komposition i takt med afstanden fra kildebjergarten til aflejring på grund af dets hårdhed. Alkalifeldspat er et andet hårdt mineral som farvemæssigt varierer mellem hvidlig og helt rød (De røde granitter indeholder masser af rød alkalifeldspat). Alkalifeldspat vil være mere repræsenteret i f.eks. flodaflejringer tættere på kildebjergarten. Biotit er et sort, flagene, såkaldt glimmermineral, som tilhører en gruppe af mineraler, der er meget bløde, bryder i flager og glitrer og reflekterer lys og som derfor bliver kaldt glimmermineraler.

De sorte striber man nogle gange ser i det ellers grålighvide sand på stranden er typisk biotit.

Kompositionen af de indiske sandsten fra Sandstone Natursten er domineret af kvarts og de røde, brune og koksfarvede nuancer i f.eks. Mahogni, Summer og Olive er et produkt af udfældede jern- og manganoxider. Disse sandstenstyper indeholder små mængder alkalifeldspat og stenfragmenter, men ikke nok til at bidrage særligt til farvekortet.

Stentypen Dark er også kvartsdomineret, men er kendetegnet ved de skriftevis mørke og lyse striber. Den mørke farve skyldes jernholdige, mørke mineraler, som f.eks. biotit og amfibol, og som, fordi de er forholdsmæssigt tungere end kvarts, har koncentreret sig i lag.