En sandstens tilblivelse

Firmanyt | Kategori


 

Enhver der har stået med en sandstensflise eller mursten af sandsten mellem hænderne eller kigget på dem i bygningsværker har på et tidspunkt undret sig over, hvordan en bunke sand kan blive til en sten med striber, prikker og i forskellige farver. Det kan ske på lidt forskellige måder, men grundlæggende er processen den samme for alle sandsten, hvormed sandet, der bliver til en sten, gennemgår aflejring, begravelse og cementering.

 

Aflejring

Skabelsen af alt sand i verden starter med erosion af jordens landmasser.

Høje bjerge, som f.eks. Alperne, eller bakket terræn, som hér i Danmark, bliver eroderet af vejr og vind. Nedbør i form af sne eller vand transporterer herefter erosionsprodukterne ned mod havet i floder og andre vandløb. Her aflejres sandet i mødet med havet. Havets strømme og dynamikker spiller også en rolle i hvordan den endelige aflejring af sandet ser ud.

På vej mod havet, sorteres materialet, så det til sidst kun er de mindste korn der er tilbage. Samtidig med at der sker en sortering i kornstørrelse, sker der også en sortering i mineralsammensætningen. Et stort brudstykke af bjerget er opbygget af forskellige mineraler, men det er ikke dem alle sammen der er overlever hele vejen til havet. De bliver enten opløst eller går helt i stykker undervejs. Kvarts, som er det mineral, der er allermest af på kontinenterne, er et meget stærkt mineral og er derfor også det, vi finder som sandkorn på de fleste af klodens strande.

Begravelse

Tilblivelsen af den egentlige sten begynder ved begravelsen. Efter aflejring af sandet, som jo sker på overfladen af Jorden, vil nye aflejringer medføre at sandet langsomt over tusinder til millioner år bliver begravet. Trykket presser sandkornene sammen, så de både bliver pakket sammen og ved tilstrækkeligt højt tryk også bliver mast sammen. –Denne proces kaldes kompaktering og medfører at porerummene mellem sandkornene bliver minimeret og i nogle tilfælde helt forsvinder.

 

Cementering

Samtidig med at stenen begraves og bliver trykket sammen under kompakteringen, sker der lidt forskellige andre ting, hvad man måske kan forvente, når noget står til i et par millioner år, blandt andet cementering, som er sammenkitning.

Afhængig af hvor dybt stenen begraves, altså hvor dybt den bliver trykket ned i jordskorpen, har betydning for hvor høje temperaturer og hvor højt tryk sandet bliver udsat for.

Tilstedeværelsen af vand er vigtig for cementeringsprocessen, da vand indeholder forskellige mineraler og både kan opløse og transporterer mineraler rundt i porerummene mellem sandkornene. Kombinationen af cirkulerende vand, temperatur og tryk medfører at f.eks. opløst kvarts eller jern transporteres og udfældes i denne kommende sandstens porerum, så de derved med tiden lukkes og stenen bliver sammenkittet og altså en sammenhængende sandsten, man kan bruge i sin terrasse.

Når sandstenen ikke stadig er begravet men er tilgængelig i store brud i jordens overflade hænger det sammen med efterfølgende tektoniske processer, hvor sandstenen er blevet opløftet og materiale, der har overlejret sandstenen, er eroderet bort.

En gammel sandsten, som dem der handles hos Sandstone er ca. 700 millioner år gamle og brydes i brud på flere 100 m2 og mange meters dybde. Det er klart at flere millioner års aflejring, hvor strande både bygges opad og horisontalt må resultere i rigtig meget sandsten til sidst.

Læs mere om vores sandsten på følgende links: Sahara Sandstone, Dark Sandstone, Olive Sandstone, Mahogni Sandstone, Summer Sandstone, Sand Sandstone, Koks Sandstone, Summer Blend.