• chaussesten natursten sandsten Sandstone
  • trappetrin kantblokke natursten sandsten Sandstone
  • trappetrin kantblokke natursten sandsten Sandstone
  • trappetrin kantblokke natursten sandsten Sandstone
  • trappetrin kantblokke natursten sandsten Sandstone

KANT, INSPIRATION

En kant kan have mange funktioner. Det kan løse terrænudfordringer f.eks. ved bede og græsplæner, strammer belægninger op og holder de tyndere belægningsfliser på plads, fungerer som bindeled mellem forskellige belægninger på et større område og giver sin helt særlige æstetik.

Der kan bruges flere forskellige materialer som kant, men typisk er det terrænforskellen i dit projekt der påvirker materialevalget. Er der intet eller kun let terræn at skulle forholde sig til, vil man typisk bruge chaussésten, brosten, slidte rumlede brosten eller lange klinker til kant. Er der derimod terræn at forholde sig til, kan der ofte bruges kantsten, bordursten, planken eller trappetrin. Alternativt kan der bygges mure af f.eks. mursten, murblokke eller Columbus sten. Skulle du have brug for mere inspiration til håndtering af terræn, så læs mere om terrænmure her.